BRAIN MASTER

Trong Brain Master, chúng tôi muốn tạo một ứng dụng nơi bạn có thể học nhanh chóng về các chủ đề khác nhau trong mọi phạm vi kiến ​​thức, với thông tin dựa trên nghiên cứu sâu, nhưng dễ chơi. Brain Master được thiết kế dành cho những ai muốn nâng cao và cải thiện kiến ​​thức của mình một cách dễ dàng và thú vị. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các sự kiện xã hội, sức khỏe, lịch sử, khoa học.