CHESS TD

Chess TD kể về cuộc hành trình của anh bạn Toad Stool – The Mighty Wind trong công cuộc bảo về các di tích cổ và chống lại sự xâm lược của chúa tể hắc ám. Trong cuộc hành trình, anh chàng Mighty Wind gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều những nhân vật mạnh mẽ khác có cùng chí hướng.