DEAL A DREAM HOUSE

Có 16 chiếc cặp trên bàn, mỗi chiếc đựng một số tiền từ 1 đô la đến 1 triệu đô la. Mục đích của bạn là bán chiếc hộp của bạn lại cho chủ ngân hàng với số tiền lớn nhất có thể. Bạn sẽ cần có thần kinh thép và một chút may mắn để đánh bại Banker.