FACTORY 4.0

Bạn đang muốn khởi nghiệp?
Muốn tìm kiếm các trò chơi khi nhàn rỗi?
Tải xuống và chơi Factory 4.0 – Trò chơi Tycoon miễn phí!

Trong Nhà máy 4.0 – Trò chơi Tycoon nhàn rỗi, bạn bắt đầu như một nhà máy sản xuất đồ chơi vịt và xây dựng doanh nghiệp của mình để trở thành công ty lớn nhất thế giới!
Phát triển doanh nghiệp của bạn và tạo ra các loại sản phẩm khác nhau: đồ chơi vịt, bỏng ngô, mũ Thug Life, thực phẩm đóng hộp, túi bánh quy và nhiều hơn nữa!
Nâng cấp các dòng sản phẩm của bạn, thuê người quản lý, sử dụng các tên lửa đẩy để có thêm thu nhập và phát triển nhanh hơn.
Đặt lại tiến trình của bạn để nhận được tiền thưởng lớn