IDLE DRAGON EVOLUTION

Xa xôi có một vũ trụ trong đó Rồng tồn tại. Theo luật tự nhiên, họ bắt đầu biến đổi. Kết hợp rồng để phát triển chúng và khám phá những hình dạng đẹp nhất, kỳ lạ và mạnh mẽ của rồng. Khi sự tiến hóa tiếp diễn, những con rồng ngày càng to hơn. Nó bắt đầu từ trang trại của bạn đến lục địa và BEYOND!

Hãy sử dụng kim cương và sản xuất cầu vồng để có được con rồng tốt hơn nhanh hơn. Và đừng quên yêu cầu vàng ngoại tuyến của bạn hàng ngày!