IDLE SNAKE

IDLE SNAKE là một trò chơi siêu vui nhộn rất thích hợp để chơi khi rảnh rỗi.

Cách chơi rất đơn giản:

1 – Chạm vào bóng để kiếm tiền và giết bóng.
2 – Sumon rắn để hỗ trợ bạn tấn công quả bóng.
3 – Nâng cấp mức độ rắn để tăng sát thương
4 – Gọi rắn mạnh hơn
5 – Kiểm soát rắn bằng một vòi nước trên màn hình.
6 – Tăng sát thương, thời gian và tiền bạc để làm cho rắn của bạn mạnh hơn.

Thưởng thức trò chơi nhàn rỗi bất tận