MERGE MONEY

 Merge Money là một trò chơi nhấp chuột đơn giản. Đặt một số chậu và trồng cây. Kéo và thả các chậu tương tự với nhau để có được những chậu tốt hơn.
Merge Money là một trò chơi nhàn rỗi. Thỉnh thoảng, mỗi pot sẽ tạo ra một số tiền. Chậu tốt hơn, bạn sẽ có được cây tốt hơn. Cây tốt hơn, nhiều tiền hơn sẽ phát triển!
Hợp nhất tiền cũng là một trò chơi hợp nhất. Hợp nhất 2 chiếc bát giống nhau để tạo thành những chiếc bát đẹp hơn.