RICHEST DEAL

Bạn bắt đầu với tư cách là người chơi trong chương trình truyền hình nổi tiếng “The Richest Deal”. Bây giờ bạn có 16 chiếc cặp để lựa chọn. Mỗi người trong số họ có một số tiền, từ 1 đô la đến 500000 đô la và thậm chí một triệu đô la. Tại mỗi vòng, bạn phải loại bỏ một số chiếc cặp. Ở chiếc cặp 5, Nhà cái sẽ xuất hiện. Anh ấy sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một thỏa thuận độc quyền để mua lại chiếc cặp của bạn. Nếu bạn muốn giữ nó, hãy nhấn “NO DEAL” để tiếp tục loại bỏ các chiếc cặp khác. Số trường hợp cần loại bỏ sẽ giảm mỗi vòng, từ 5, 4, 3, 2, 1. Sau khi kết thúc loại bỏ số chiếc cặp đó, Nhà cái sẽ xuất hiện trở lại. Và cuối cùng nếu bạn chọn giữ lại chiếc cặp của mình, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho chiếc cặp bạn đã chọn! Hãy nhớ rằng, đôi khi tốt hơn là chấp nhận Thỏa thuận!

Bạn có thể giành chiến thắng trong trò chơi? Thử ngay bây giờ!