SCIENCE VS EVOLUTION

Sicence Vs Evolution là một game giải đố đầy màu sắc và hấp dẫn. Thử thách trí thông minh của bạn bằng cách giải câu đố phân loại nước trong chai này. Sắp xếp chất lỏng có màu sắc khác nhau và đổ chất lỏng vào cốc theo màu nước, sao cho mỗi cốc được đổ đầy cùng một màu. Hãy rèn luyện trí não của bạn với Science Vs Evolution!