SUPREME SABERMAN

Cảm nhận sức nóng từ một trong những trò chơi samurai công nghệ cao mới nhất. Tham gia trò chơi chiến tranh dính này để tham gia vào cuộc chiến thiên hà!