Taskforce Executive

1. Môi trường: Vgames

2. Số lượng cần tuyển: 01 người

3. Mức lương : Thỏa thuận (theo đúng năng lực) + Đãi ngộ của Công ty

4. Mô tả Công việc:

Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng các tài liệu thiết kế phần mềm (usecas), giao diện wireframe, và các quy trình nghiệp vụ (workflow); Phân tích về kết nối, tích hợp với các đối tác; Đảm bảo yêu cầu phân tích là rõ ràng, và khả thi về công nghệ;

Tham gia vào quá trình kiểm duyệt chất lượng sản phẩm trước khi release, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra;

Giám sát, theo dõi và báo cáo kết quả chất lượng sản phẩm cho quản lý dự án; Soạn thảo, ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ hướng dẫn người dùng, hỗ trợ ghi nhận khi có sự cố xảy ra;

Apply Now